sangkontrakt

BridgeSpel.com

> Startsida

Så mycket bridge!

stick


Tips och knep i bridge


Signalering vid budgivning

Signaleringen är mer en teknik än en regel. Programmet spelar och tolkar alla de system och signaleringssätt som presenteras här. För omfattande för att kunna sammanfattas på några rader. Alla dessa konventioner, från de enklaste till de mest komplicerade, signaleras automatiskt av programmet, allt eftersom buden avges. Dessutom med en förklaring, som är mycket nyttig för nybörjarna, men även för mer erfarna spelare, som kan fortsätta att göra framsteg.
Vi har valt att använda den franska standarden, som grundar sig på 5- korts högfärg som bassystem. Det är den standard som är den mest kända och den mest spelade för närvarande i världen. Följande system är de vanligaste:
5-korts högfärg, 1NT 15-17H, 2NT 20-21H, 2ruter utgångskrav, 2klöver stark obestämd, 2hjärter och 2spader svag, Stayman, Blackwood 30-41, Cue-bid, Relais, Texas högfärg och lågfärg, Chassé-Croisé, Splinter, Roudi, Truscott, Lebensohl, Canapé, Ping-pong, 3SA Gambling, Michael preciserad.

Signalering av styrkan på spelarens hand

* udda-jämnt
* 4-kortslängd i sangkontrakt vid öppningen
* högsta kort i klassisk sekvens
* positiv signal med höga kort och negativ med låga, oberoende av typen av kontrakt
* vid sakning, likaså, attityd till färg

Lite strategi

Öppna helst med färg bjuden av medspelaren eller sekvenser av honnörskort såsom EKD eller KDKn, etc. Vid trumf: öppna med en SINGEL (enda kortet i en färg) annan än trumf.
Spel med träkarlen: räkna era stick per färg. Godspela, om du inte har tillräckligt många stick.
Du kan godspela en färg genom att:
* spela dina starka kort i den färgen för att få motspelarna att lägga ut sina höga honnörer,
* prova en maskning, dvs försöka ta ett stick med en honnör; med en chans av två,
* kupera denna färg med träkarlens trumf. ABC för försvar: spela på nytt i medspelarens färg, med ett högt kort om du gillar färgen, eller med ett lågt för att visa att du inte gillar den.


Tillbaka till innehållsförteckningen