sangkontrakt

BridgeSpel.com

> Startsida

Så mycket bridge!

Spelregler för bridge

I) Det minsta du måste veta innan du börjar ditt första parti


SYFTE MED SPELET:

Det gäller att lova att genomföra ett kontrakt. Det finns fyra spelare. Du (alltid syd) och de 3 andra som simuleras av datorn.
Ett Nord/Syd-par mot ett Öst/Väst-par.

Utdelning av korten

13 kort delas ut per spelare, vilket gör sammanlagt 52 kort.

Kortens ordningsföljd och värde

I alla färger: Ess Kung Dam Knekt 10 9 8 7 6 5 4 3 2.
Färgerna har följande stigande ordningsföljd: klöver ruter hjärter spader, sang. Man räknar inte poängen utan antalet stick som tas per parti: 13 möjliga stick som fördelas mellan de 2 lagen.

Budgivningen

Givaren (som väljs slumpmässigt av programmet) står först i tur att bjuda. Givaren kan antingen passa eller avge ett bud. I så fall ska budet vara högre än det föregående budet. Sedan är det följande spelares tur att bjuda och så vidare. Det sista budet bestämmer vilket kontrakt som spelas. Det gäller att lyckas fastställa den totala styrkan hos den ena sidans kort. Denna styrka gör det möjligt att bjuda det antal stick man tror sig kunna ta med trumf eller sang. För budgivningen har vi 4 färger (spader hjärter ruter klöver) och sang (som innebär att ingen av de 4 färgerna är starkare än de andra, vilket betyder att det inte går att trumfa). Vi talar inte om de 6 första sticken. Buden sträcker sig från 1klöver, 1ruter, 1hjärter, 1spader, 1SA, 2klöver, ända till 7NT.

-Att bjuda 1 sang (1NT) betyder att man tror sig kunna ta åminstone 7 stick (6+1),
- Att bjuda 4 spader (4S) betyder att man tror sig kunna ta åminstone 10 stick (6+4),
- Att bjuda 7 sang (7NT) betyder att man tror sig kunna ta åminstone 13 stick.

Slamkontrakt: ett kontrakt som gäller 6 stick (lillslam) eller 7 stick (storslam).

Dubbelt (X) och Redubbelt (XX)
DUBBELT: Dubbelt kan avges av en spelare när det senaste budet som avlagts kom från en motspelare. Följd: om kontraktet går bet, får den försvarande sidan fler poäng. Men spelföraren får fler poäng, om denne tar hem rätt antal stick. REDUBBELT: vapen som den spelförande sidan kan använda om de är säkra på sin sak. I så fall ökar insatserna ytterligae. DUBBELT och REDUBBELT är inte blockerande. Om spelarna så önskar, kan en högre budgivning ta bort dubbelt.

Speciell detalj

Kontraktsfärgen bestämmer trumf (antingen 4hjärter = 10 stick med hjärter som trumf). Spelföraren är den spelare som först bjöd den färg som blev slutbud för spelförarens sida. För att börja spelet lägger motspelaren till vänster om spelföraren ut ett kort på bordet (öppnar). Spelförarens partner kallas träkarl. Träkarlen lägger ut sina kort på bordet efter öppningen.

Spelets riktning

medsols

Vem öppnar?

Spelaren som sitter före träkarlen.

Sticken

alla spelar i tur och ordning. Spelarna måste hålla sig till den begärda färgen (om de har kort i denna färg). Det är det starkaste kortet som tar hem sticket, eller det starkaste trumfet. Det finns ingen skyldighet att lägga ett högre kort eller trumfa på den begärda färgen. Om man inte har den spelade färgen, kan man saka (lägga en annan färg) eller trumfa, om man vill. Vid sang går det inte att trumfa. Varje spelare spelar ett kort i tur och ordning. Sticket består av de 4 korten på bordet, och tas av den spelare som lagt ut det starkaste kortet. Vinnaren av ett stick öppnar nästa omgång.

Bonus

Riskzonen bestäms före varje giv: ett lag i riskzonen (symboliseras av 2 små röda trianglar) får ett högre bonus om de tar hem rätt antal stick, eller ett hårdare straff om de inte lyckas. Ett lag som inte är i riskzonen symboliseras av 2 små gröna trianglar.

II) För att bli ännu bättre

Från och med nu kan du snabbt göra framsteg, för du vet allt du behöver veta för att
kunna spela. Programmet hjälper dig genom att leda dig automatiskt på rätt spår. Du upptäckeer finesser i spelet vartefter, då du spelar dina första turneringar.

FÖR ATT VINNA PARTIET SKA SPELFÖRARAEN TA HEM

6 stick + kontraktets värde. Exempel: 3spader = 9 stick med spader som trumf.

Poängställning

beräknas av programmet, men det är viktigt att känna till den för att bestämma din strategi 140 möjliga kontrakt från 1 till 7NT redubblade. Några exempel: 1klöver = 70; 3hjärter = 140; 4spader = 420; 5ruter = 400; 6klöver = 920; 6hjärter = 980; 3NT = 400; 4spader dubblade = 590. Ett undertrick är värt mellan 50 och 300 poäng, beroende på dubbling och riskzon.

Turnering

Turneringen är fastställd till 4 kopierade giv, dina poäng är skillnaden mellan ditt resultat och resultatet för en annan person som spelat given före dig med samma kort. Detta systemet gör att partiet blir mer levande, eftersom ditt poängresultat jämförs med en annan riktig spelares resultat.

Kortvärdering

Honnörerna (H) har följande värde: Ess = 4; Kung = 3; Dam = 2; Knekt = 1.
Öppningarna görs från och med 12 poäng.
ABSOLUT PRIORITET: kontrollera om du har 5 hjärter eller 5 spader: om du har det, öppna med 1 hjärter eller 1 spader, det är 5-KORTS HÖGFÄRG; eller öppna med 1 NT med 15-18 hp, utan lång färg. Om du inte kan öppna med 1 hjärter eller 1 spader, eller med 2NT, öppna med 1 klöver eller 1 ruter. Högfärger: hjärter spader / Lågfärger: klöver ruter. Svaren: svara från och med 5-6 poäng. ABSOLUT PRIORITET: hitta 8 hjärter eller 8 spader i ditt par (5+3 eller 4+4, 6+3 …). Med 20-22 honnörspoäng på din sida är det teoretiskt möjligt att ta 7 stick, med 23-24 poäng 8 stick, med 25-26 poäng 9 stick, med 27-29 poäng 10 stick, med 30- 32 poäng 11 stick, med 33-36 poäng 12 stick, och med över 37 poäng 13 stick.


Tillbaka till innehållsförteckningen